Δημιουργικά Γεννέθλια / Πάρτυ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ποικίλα εργαστήριά μας, για ένα διαφορετικό, γεμάτο δημιουργικότητα πάρτυ! Εικαστικά, Δημιουργικά Παιχνίδια, Χορογραφίες, Μπαλονοκατασκευές, Face Painting, Kids Yoga, Θεματικά, κ.α. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν ή να επιλεχθούν ως ανεξάρτητο πρόγραμμα.