Το Πρόγραμμα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσοχή: Το πρόγραμμα είναι ακόμα υπό διαμόρφωση ως προς τις ημέρες και τα εργαστήρια

Υπεύθυνοι και εργαστήρια: (Όπου ομάδα Α’= 4 – 5,5ετών, ομάδα Β’= 6 – 8 ετών, ομάδα Γ’= 9 – 13 ετών)

Άννα Βαρδαξόγλου: Χοροί του Κόσμου (B’ & Γ’ ομάδα), Ηχηρές Κινήσεις (Α’ ομάδα), Kids Survivor (A’ & Β’ ομάδα), Ακροβατικά Εδάφους (Γ’ ομάδα), Εισαγωγή στον Παραδοσιακό χορό (Α’ & Β’ ομάδα)

Μαριλού Κατσαρή: Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου/Δημιουργία Παράστασης (Α’, Β’, / Γ’ ομάδα), Εργαστήρι μεθόδου project – Παρέα με τη Ζουζουνέλ (Α’, Β’ ομάδα) , Εργαστήρι Παραμυθιού (Α’ ομάδα)

Σοφία Σιδέρη: Παιχνίδια Ρυθμού & Κίνησης (Α’, Β’ & Γ’ ομάδα), Μοντέρνος χορος Β’ & Γ’ ομάδα), Εκπαιδευτικό Δράμα/Παιχνίδια ρόλων (Α’, Β’, Γ’ ομάδα), Αυτοσχεδιασμός (Α’, Β’, Γ’ ομάδα)

Ελπίδα Γαδ: Κεραμική (Α’, Β’, Γ’ ομάδα), Kids Yoga (Α’, Β’, Γ’ ομάδα):

Σοφία Γκίκα: Εικαστικά (Α’, Β’, Γ’ ομάδα), Κατασκευές (Α’, Β’, Γ’ ομάδα)

SUMMER DAY CAMP
20 Ιουνίου – 9 Σεπτεμβρίου 2022

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, ανάλογα με τις ηλικίες τους: (4–5,5 / 6–8 & 9–13 ετών). Οι κύριες δραστηριότητες θα λαμβάνουν χώρα από τις 10:00 έως τις 14:00, όπου η κάθε ομάδα παιδιών θα συμμετέχει κυκλικά ανά μία ώρα σε 3 διαφορετικά εργαστήρια κάθε μέρα. 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο, στην πίσω αυλή του Πολυχώρου, κάτω από σκίαστρα.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παγουρίνο τους, το κολατσιό και τα καπέλα τους! Από τον Πολυχώρο θα προσφέρονται καθημερινά ατομικές φρουτοσαλάτες ανάμεσα στο μεγάλο διάλειμμα, στις 12:30 – 13:00.

Το Πρόγραμμα περιληπτικά ΄:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ :

20 ΙΟΥΝΙΟΥ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8:00-9:00 Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση
9:00-9:00Ελεύθερες Δραστηριότητες – Επιτραπέζια παιχννίδια
9:30-10:00Δεκατιανό – Παρουσίες
10:00-1:00
Kids Yoga (4-5 ετών) / Εκπαιδευτικό Δράμα/Παιχνίδια ρόλων (6-8ετών)/  Ζωγραφικ΄ή (9-12ετών)
15′ Διάλειμμα
11:15-12:15

Ζωγραφική (4-5ετών) / Kids Yoga (6-8 ετών) / Εκπαιδευτικό Δράμα/Παιχνίδια ρόλων  (9-12ετών)
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Ατομικές Φρουτοσαλάτες (προσφορά του Πολυχώρου)
13:00 – 14:00
Εκπαιδευτικό Δράμα/Παιχνίδια ρόλων  (4-5ετών)/ Ζωγραφική  (6-8ετών) Kids Yoga (9-12 ετών)
14:00 – 15:00Αυτοσχέδιες Δραστηριότητες

Εκπαιδευτές:   Εκπαιδευτικό Δράμα Κα Σοφία, Ζωγραφική Κα Ευαγγελία, Kids Yoga Κα Ελπίδα.  Υπεύθυνη Πολυχώρου: Κα Ελπίδα

ΤΡΙΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή
9:30 – 10:00Δεκατιανό – Παρουσίες
10:00 – 11:00Κεραμική (6-8 ετών)/ Αυτοσχεδιασμός (4-5 ετών)/ Ακροβατικά Εδάφους (9-12 ετών)
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15 Κεραμική (9-12 ετών) / Αυτοσχεδιασμός (6-8 ετών) / Kids Survivor
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00 Κεραμική (4-5 ετών) / Kids Survivor (9-12 ετών) /
Αυτοσχεδιασμός (6-8 ετών)
14:00 – 15:00Αυτοσχέδιες δραστηριότητες

Εκπαιδευτές:  Κεραμική– Κα Ελπίδα, Χορογραφίες Κα Άννα, Αυτοσχεδιασμός Κα Σοφία 

ΤΕΤΑΡΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / προετοιμασία εργαστηρίου μαγειρικής μαζί με τα παιδιά
9:00 – 10:00 Προετοιμασία εργαστηρίου μαγειρικής μαζί με τα παιδιά
10:00 – 10:30Δεκατιανό – Παρουσίες
10:30 – 12:00 Master Chef – Εργαστήριο Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής
30′ Διάλειμμα
12:00 – 12:30Φρουτοσαλάτα
13:00 – 15:00Survivor Δοκιμασίες / Βιντεοπροβολή Ταινίας – Ανά ομάδες

Βοηθοί Master Chef:  Κα Άννα, Κα Ελπίδα. ,     Survivor Δοκιμασίες: Κα Άννα

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Επιτραπέζια Παιχνίδια
9:30 – 10:00Δεκατιανό – Παρουσίες
10:00 – 11:00Εργαστήριο Κουκλοθεάτρου (9-12 ετών) / Μοντέρνος  Χορός(4-5 ετών) / Στοίβος Μάχης για Παιδιά (6-8 ετών)
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15Παρέα με τη Ζουζουνλελ/Εργαστήρι Παραμυθιού (4-5 ετών) /
Μοντέρνος Χορός  (6-8 ετών) / Ακροβατικά εδάφους (9-12 ετών)
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00
Εργαστήριο Κουκλοθεάτρου (6-8 ετών) / Μοντέρνος χορός
(9-12 ετών)/ Στοίβος Μάχης για Παιδιά (4-5 ετών)
14:00 – 15:00Παιχνίδια Φαντασίας  – Πειράματα

Εκπαιδευτές: Εργαστήριο Κουκλοθεάτρου Κα Μαριλού, Ακροβατικά εδάφους Κα Άννα, Στοίβος Μάχης για παιδιά Κα Άννα, Μοντέρνος Χορός Κα Σοφία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30 Φροντίδα Κήπου
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 11:00Εργαστήρι Δημιουργίας Παραστασης Κουκλοθεάτρου (9-12 ετών) / Ηχηρές Κινήσεις (4-5 ετών) / Εικαστικά (6-8 ετών)
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15 Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου (6-8 ετών) / Χοροί του Κόσμου (9-12 ετών) / Εικαστικά(4-5 ετών)
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00Εργαστήρι Παραμυθιού(4-5 ετών)/  Χοροί του Κόσμου-Afro-Latin(6-8 ετών) / Εικαστικά (9-12 ετών)

Εκπαιδευτές:  Χοροί του Κόσμου Κα Άννα, Εργαστήρι Παραμυθιού και Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου Κα Μαριλού. 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ – 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει μερικώς στις δραστηριότητες ανά τις ημέρες. Θα ενημερωθεί ξανά μέσα στην διάρκεια του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου.

ΔΕΥΤΕΡΑ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση
9:00 – 9:30 Αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 11:00Θεατρικό παιχνίδι – Εικαστικά – Αθλοπαιδιές
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15Θεατρικό παιχνίδι – Εικαστικά – Αθλοπαιδιές
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00 Θεατρικό παιχνίδι – Εικαστικά – Αθλοπαιδιές
14:00 – 15:00Πειράματα – Αυτοσχέδιες δραστηριότητες

ΤΡΙΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Θέατρο Σκιών – Κουκλοθέατρο
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 11:00Τραμπολίνο / Δημιουργία Παραμυθιού / Κατασκευές
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15Τραμπολίνο / Δημιουργία Παραμυθιού / Κατασκευές
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00Τραμπολίνο / Δημιουργία Παραμυθιού / Κατασκευές
14:00 – 15:00Αυτοσχέδιες δραστηριότητες

ΤΕΤΑΡΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / Ελεύθερες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Προετοιμασία εργαστηρίου μαγειρικής
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 12:00Master Chef
30′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
15′ Διάλειμμα
13:00 – 15:00Βιντεοπροβολή Ταινίας / Ανά Ομάδες

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Επιτραπέζια Παιχνίδια
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 11:00Κεραμική / Θέατρο/ Τραμπολίνο
15′ Διάλειμμα
11:15 – 12:15 Κεραμική / Θέατρο/ Τραμπολίνο
15′ Διάλειμμα
12:30 – 13:00Φρουτοσαλάτα
13:00 – 14:00Κεραμική / Θέατρο/ Τραμπολίνο
14:00 – 15:00Παιχνίδια Φαντασίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 – 9:00Προσέλευση / γνωριμία, συζήτηση, αυτοσχέδιες δραστηριότητες
9:00 – 9:30Κηπουρική – Φροντίδα Βραχόκηπου
9:30 – 10:00Δεκατιανό
10:00 – 11:00Προετοιμασία Υδάτινου Σκηνικού
11:00 – 13:00Μπουγελώματα (Νεροπίστολα, Πισίνες, Νερομπάλονα)
13:00Φρουτοσαλάτα
14:00 – 15:00Πειράματα – Αυτοσχέδιες δραστηριότητες

**** Οι φρουτοσαλάτες που θα προσφέρονται καθημερινά στα παιδιά, όπως και τα υλικά των εργαστηρίων: χρώματα, χαρτική ύλη, πηλός, στρώματα και Yoga props, προσφέρονται από τον Πολυχώρο, για τους μικρούς φίλους μας.

Kοστος summer-day-camp-2018-L.D.
Polichoros Syros 2022 © All rights reserved
Polichoros Syros 2022 © All rights reserved