Σεμινάριο Yoga με τον Timo Jimenez

25 – 29 Ιανουαρίου 2016

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 μέρη:

α) Θεραπευτική Yoga (κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και αρχάριους)

β) Δυναμική Yoga 

γ) Πρωινές συνδυαστικές πρακτικές Δυναμικής & Θεραπευτικής Yoga

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου:

19:00 – 21:00 Δυναμική πρακτική σε ροή

Τρίτη 26 Ιανουαρίου:

10:30 – 12:30 Δυναμική / Θεραπευτική Yoga

18:30 – 20:30 Ήπια Θεραπευτική πρακτική

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου:

17:00 – 19:00 Δυναμική πρακτική σε ροή

19:30 – 21:30 Ήπια Θεραπευτική πρακτική

Πεμπτη 28 Ιανουαρίου:

10:30 – 12:30 Δυναμική / Θεραπευτική Yoga

17:00 – 19:00 Δυναμική πρακτική σε ροή

19:30 – 21:30 Ήπια Θεραπευτική πρακτική

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου:

10:30 – 12:30 Δυναμική / Θεραπευτική Yoga

Συμμετοχή: 

Για Μέλη, 10€ ανά πρακτική ή 25€ ανά 3 πρακτικές, 40€ για απεριόριστες πρακτικές

Για μη Μέλη, 15€ ανά πρακτική ή 40€ ανά 3 πρακτικές, 60€ για απεριόριστες πρακτικές

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεως: 22810.75404 & 6973842046 (16:00 – 21:00)

Timo Jimenez
Senior American Yoga Instructor Timo Jimenez. Timo has amassed over 10,000 hours of Yogic study. For more than 2 decades he has pursued a simultaneous study of the Classical systems of Ashtanga Vinyasa Yoga (Up to the 4th series), The advanced Therapeutics of Iyenger Yoga, and the Essence Of Traditional Zen Buddhism.His formal Studies also include Sanskrit,The Linguistics,Permaculture -Art of gardening, to feed that which feeds the Yogic Body. An Ex Tri-Athlete and Multi sports he finds his home in the Dynamics of practice, the Restoration of the Practice and how these work on the Scientific level thru the studies of Neuro-Biology in context of Patanjali Ashtanga -8 limbed Yoga and how to apply our practice to living in the “Modern Industrialized Society”.. He is also a professionally trained chef and teaches how to feed the body through Raw Foods, Macro-Biotics, and Ayurvedic Nuitrition with more than 35 Years of Culinary training. Timo is also deeply involved in teaching the YOGA OF RECOVERY FROM ADDICTION. You can find Timo on facebook both at Timo Jimenez and Yoga Pada sites. For information on his approach see his Estes Park Yoga Journal conference interview as well as ,Gravity and Grace Yoga Video on U-tube or his Facebook pages Yoga Pada and Morning Practice.

Polichoros Syros 2023 © All rights reserved
Polichoros Syros 2023 © All rights reserved