Σεμινάρια Αστρολογίας


1ο μάθημα: 10 & 11 Οκτωβρίου 2015

Τα μαθήματα αστρολογίας ξεκινούν τον Οκτώβρη στον Πολυχώρο!

Κάθε 1 Σαββατοκύριακο ανά μήνα στη Σύρο.Τα μαθήματα θα συνεχισθούν όλο τον χρόνο,
με εκτέλεση 4ωρων μαθημάτων το Σάββατο απόγευμα, 16:00 – 20:00 και ακόμη 4 ωρών μαθήματος την Κυριακή πρωί, 10:30 – 15:30. (Οι ώρες μπορούν να αναδιαμορφωθούν κατόπιν συνεννόησης των συμμετεχώντων.) Οι θεματικές περιοχές διδακτέας ύλης που είναι δυνατόν να καλυφθούν σε 2-4 δωδεκάμηνα είναι διαδοχικά οι εξής :

1.Βασικές Αστρολογικές Έννοιες
i. Αστρολογική Ορολογία
ii. Συστήματα Οικοθεσίας
iii. Στοιχεία Γεωδαισίας & Ουράνιας Μηχανικής
iv. Χαρακτηρισμός ισχύος & ποιότητος δράσης των πλανητών σε διάφορα ζώδια

2. Αρχές Ψυχολογικής Αστρολογίας – Αστρολογικές αντιστοιχίες με Αναλυτική Ψυχολογία και Συμπεριφορική Ψυχολογία
2α. Κανόνες Ερμηνείας & Ερμηνευτική Εξάσκηση- Α’

3. Θεωρία Κυβερνητών Οίκων.
3α. Κανόνες Ερμηνείας & Ερμηνευτική Εξάσκηση – Β’

4. Θεωρία των Αστρολογικών Όψεων & Θεωρία Αρμονικών Μετασχηματισμών Ωροσκοπίου

5. Καρμική Αστρολογία

6. Ιατρική Αστρολογία

7. Θεωρία Πλανητικών Διελεύσεων.

8. Μεγάλοι Μορφότυποι Χαρτών & Μεγάλοι Αρμονικοί Σχηματισμοί Όψεων

9. Ανάδρομοι Πλανήτες και ψυχολογικές μεταβολές ανθρώπινου χαρακτήρα

10. Συστήματα Πρόβλεψης ( μόνο γιά επαγγελματίες ή προχωρημένους σπουδαστές του ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ ):
·Προοδευτικά Συστήματα
i. Ηλιακό Τόξο
ii. Δευτερεύουσες κατευθύνσεις.
·Πλανητικές Επιστροφές
i. Χείρωνος
ii. Κρόνου
iii. Διός
iv. Άρεως
v. Ηλιακές Επιστροφές
vi. Αφροδίτης
vii. Ερμού
viii. Σεληνιακές Επιστροφές
Κανόνες Πρόβλεψης & Εξάσκηση στις προβλέψεις.

11. Διόρθωση ώρας γέννησης
( μόνο για επαγγελματίες ή προχωρημένους σπουδαστές του ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ )

12. Επιλεκτική Αστρολογία. Γεωγραφική επανατοποθέτηση ωροσκοπίου

13. Σχόλια σχετικά με Συναστρία.
Κατάλληλο για αρχάριους λάτρεις της αστρολογίας αλλά και προχωρημένους!
Επίσης, στόχος είναι οι σπουδαστές να οδηγθούν – με αυτό τον ρυθμό μαθημάτων – σε επίπεδο ικανότητος άσκησης επαγγέλματος αστρολόγου σε 3 έως 4 χρόνια (γιά 1 Σ/Κ μαθημάτων ανά μήνα) ή σε 1,5 έως 2 χρόνια (γιά 2 Σ/Κ μαθημάτων ανά μήνα).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
( g.apostolopoulos51@gmail.com )
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1956 . Άρχισε να ερευνά τις Εσωτερικές Επιστήμες και την Αστρολογία σε ηλικία 17 ετών παρότι τελικά σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου αποφοίτησε το 1979 ως Διπλ/χος Χημικός Μηχανικός . Επίσης έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων ( έλαβε πτυχίο ΜΒΑ το 1996 από το La Verne University of California ) και Συμβουλευτική Ψυχολογία (2003-4 ). Εργάσθηκε για 32 χρόνια ως Χημικός Μηχανικός κυρίως στην Ελληνική Βιομηχανία και παράλληλα από το 1996 , ασχολήθηκε κυρίως με την διδασκαλία της Αστρολογίας και της Εφηρμοσμένης Εσωτερικής Φιλοσοφίας , αρχικά στο ΑΣΤΡΩΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών ( 1996-2010). Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1996 την διδασκαλία της σύγχρονης Καρμικής Αστρολογίας , της Θεωρίας Κυβερνητών Οίκων και της αστρολογικά εμπλουτισμένης Μεθόδου Ερμηνείας Ονείρων κατά C. JUNG, ενώ έχει επίσης διδάξει Ιατρική Αστρολογία, Ηλιοκεντρική Αστρολογία, Πολιτική ή Εγκόσμια Αστρολογία, Θεωρία Αναδρόμων Πλανητών & Μεγάλα Σχήματα Πλανητικών Όψεων, Πλανητικές Επιστροφές & Συστήματα Πρόβλεψης κλπ. Εισήγαγε επίσης το 1997 στην Ελλάδα ( σε παγκόσμια πρώτη εφαρμογή και διδασκαλία ) την Ελληνική Μέθοδο Εσωτερικής Ανάπτυξης & Εφηρμοσμένης Αυτογνωσίας « ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ» ( σχετ. website : www.promithion.gr ) και από το 2010 διευθύνει το ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών.

Συμμετοχή για μέλη: 70€

Κόστος για Μη Μέλη: 85€

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας καθώς το τμήμα είναι περιορισμένο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
22810-75404 ή στο 6973842046

Polichoros Syros 2022 © All rights reserved
Polichoros Syros 2022 © All rights reserved