Ιστορίες Σώματος

Σάββατο 20 Οκτώβρη  

17:00 – 19:00 μ.μ.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2018 – 19 Ιανουαρίου

(Κάθε ένα Σάββατο του μήνα)

Με την Βενετία Μανδρακούκα

Το σώμα μας είναι ο οίκος της ψυχής και του νου μας σύμφωνα με τον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Επίσης, και οι ανθρωπολόγοι που μελετούσαν
τις δομές των πρωτόγονων κοινωνιών, υποστήριξαν πως και σ’ εκείνες τις
κοινωνίες το σώμα και η ψυχή είχαν άμεση σχέση τόσο στην ασθένεια όσο
και στην ίασή τους. Υπήρχε αλληλοεξάρτηση. Όταν νοσούσε το σώμα
συχνά η αιτία βρισκόταν σε ψυχικές καταστάσεις που βίωνε ο άνθρωπος.
Δεν επρόκειτο πάντα για αμιγώς σωματικά νοσήματα.
Οφείλουμε , λοιπόν, να συνειδητοποιούμε το σώμα μας, να το
αισθανόμαστε, να το ακούμε με κατανόηση, να το ανακουφίζουμε. Να του
προσφέρουμε αγάπη και σεβασμό. Αυτός είναι και ο κύριος σκοπός του
συγκεκριμένου σεμιναρίου.


Με απλές ασκήσεις αναπνοών, χαλάρωσης, επαφής με το σώμα μας αλλά
και το σώμα της ομάδας μας , συντονισμού σώματος-φωνής θα χαρίσουμε
στο σώμας μας χρόνο και χώρο.
Στη συνέχεια, τα συναισθήματα, που θα εκδηλώσει το σώμα μας με τη
σειρά των ασκήσεων, θα τα μετατρέψουμε σε μια γραπτή ιστορία που θα
έχει δημιουργηθεί από την έσω φωνή μας. Από τη φωνή του σώματός μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες κάθε φυσικής κατάστασης.
Απευθύνεται σε όσους έχουν νοσταλγήσει την επαφή με το σώμα τους.

Διάρκεια : 2,5 ώρες

Συμμετοχή: 20 ευρώ.

Polichoros Syros 2023 © All rights reserved
Polichoros Syros 2023 © All rights reserved